14.04.2015 Özel Durum Açıklaması (Finansal Tabloların Konsolide Olarak Açıklanması Hakkında)