14.10.2016 Özel Durum Açıklaması (TMO Uzun Süreli Hububat Depoları Kiralama İşi İhalesi)