15.03.2018 Özel Durum Açıklaması (Yurt Dışında Şirket Kurulması Hk)