20.11.2015 Özel Durum Açıklaması ( Yatırımcı İlişkileri Web Sitesi Hakkında)