20.11.2017 Özel Durum Açıklaması (Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) Buğday İhalesi)