21.04.2015 Özel Durum Açıklaması (Maddi Duran Varlık Satımı)