21.12.2017 Özel Durum Açıklaması (Toprak Mahsulleri Ofisi(TMO) İthal Yemlik Arpa İhalesi)