25.06.2019 Özel Durum Açıklaması (Rekabet Kurulu Bildirisi Hk)