27.01.2016 Özel Durum Açıklaması (Bağlı Ortaklık Tarafından Sabit Kıymet Alımı Hk.)