27.07.2017 Özel Durum Açıklaması (Geri Alım Programı Süresinin Sona Ermesi Hakkında)