30.06.2016 Özel Durum Açıklaması ( Bağlı Ortaklığımız Ulidaş A.Ş. Sermaye Artırımı Hakkında)