31.12.2014 Özel Durum Açıklaması (Yatırımcı İlişkileri Birimi Hakkında)