Başkan’ın Mesajı

Kamil Adem

Değerli Hissedarlarımız,

Gıda güvenliğinin dünyanın gündeminin en ön sıralarında yer aldığı bir dönemde, şirketimiz değer zincirindeki tüm paydaşlar için kritik görevini sürdürmeye devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş sonrası, tahıl koridorunun açılması ile rahatlayan piyasaların, koridordaki kesintilerden nasıl hızla etkilendiğini hep birlikte gördük. Böyle bir dönemde, tarladan sofraya tedarik zinciri içerisinde, her gün artan depolama, üretim ve sevkiyat kapasitesi ile Ulusoy Un, ülkemizin ve bölgemizin gıda güvenliğine katkı sağlamaktadır. Özellikle Dünya Gıda Örgütü ile tahıl koridorundan elde ettiği buğdayların una dönüştürülmesi için gerçekleştirdiğimiz iş birliği, gıdaya erişmekte zorlanan ülkeler için, şirketimizin ve ülkemizin öneminin bir ispatıdır. Dünyada 828 milyon insanın açlık sınırına dayandığı bir dönemde, bu misyonun içinde yer almaktan gurur duyuyoruz.
2022 yılında başarılarımızı perçinleyeceğimiz önemli çalışmalar üstleniyoruz. Samsun Gıda Organize Sanayi Bölgesindeki 50. Yıl üretim tesisimiz, tüm hatlarıyla devreye alınmasıyla 2.085 Ton/Gün kapasiteye ulaştı. Çorlu ve Söke Un tesisleri ile birlikte konsolide kapasite 3.925 Ton/Güne ulaşarak, Ulusoy Un Türkiye’nin 4 ayrı noktasındaki tesisleri ile coğrafi kapsamını da artırarak, en büyük kurulu kapasiteye sahip un üretim şirketi haline gelmiştir. Sadece kapasitesine değil, insan sermayesine de yatırım yapan bir şirket olarak, büyüyen organizasyonumuza yeni katılan CEO’muz Zahit Çetin’in bizi daha güçlü bir ekip yapacağına inancımız tamdır.
Artan kapasitesi, yükselen iş hacmi ile gıda tedarik zincirinde sadece bölgesinde değil, dünyada etkin hale gelen şirketimiz, dünyada böylesine arz şokları ve tedarik zincirinde duraksamalar yaşandığı bir dönemde, satış hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre %127 fazla artırarak, 2022 yılı ilk dokuz ayın sonunda 13,7 milyar TL hasılat elde etmiştir. Ulusoy Un 1,36 Milyar TL’yi geçen brüt kar, 1,32 Milyar TL esas faaliyet karı elde ederek, tüm göstergelerde şirket tarihinin en başarılı finansal tablosuna imza atmıştır.
Şirketimizin bu başarılı performansındaki en önemli dönüm noktası, 2014 Kasım ayında gerçekleştirdiğimiz birincil halk arzımızdır. Halka arz sonrası geçen 8 yılda:
• Satış hasılatımızı 10 katına,
• Favök kar tutarımızı 22 katına,
• Özsermayemizi 9 katına,
• Çalışan sayımızı 3,5 katına,
• Üretim kapasitemizi 4,5 katına ve
• İhracatımızı 2,5 katına çıkarmayı başardık.
Bir şirketin performansını belirleyen tüm göstergelerindeki, ekonomik ve sosyal etki alanını genişleten bu başarılar, gelecek hayallerimize giden yolda döşediğimiz taşlardır. Şimdi edindiğimiz bu tecrübeleri, Türkiye’nin en bilenen un markasına sahip olan Söke Un’un halka arzında kullanmak için aynı heyecanla yola çıktık. Bu kararlılıkla yeni bir başarı hikayesine tüm paydaşlarımızla beraber imza atacağız.

 

 

 

Dr. Eren Günhan ULUSOY - Yönetim Kurulu Başkanı