Sponsorları Arasında Bulunduğumuz 1. Gıda ve Tarım Politikaları Konferansı Gerçekleştirildi

Gıda, Tarım, forumu, konferans

Sponsorları arasında bulunduğumuz 1. Gıda ve Tarım Politikaları Konferansı 29 Kasım 2017 Çarşamba günü gerçekleştirildi.

İş dünyası ve akademi arasındaki ilişkileri güçlendirmek, karşılıklı bilgi alışverişini geliştirmek, kamu karar alıcılarına politika oluşturma süreçlerinde bilgi ve veri sağlamak maksadıyla herhangi bir tüzel kişiliği haiz ve resmi bir yapılanma olmaksızın gönüllü katılımla kurulmuş olan Gıda İçecek ve Tarım Forumu tarafından 29 Kasım 2017 tarihinde Ankara Hilton Otel'de gerçekleştirilen "1. Gıda ve Tarım Politikaları Konferansı"na katıldık.

Gıda İçecek ve Tarım Forumu Nedir?

Gıda İçecek ve Tarım Forumu; kamu, iş dünyası ve akademi arasındaki ilişkileri güçlendirmek, karşılıklı bilgi alışverişini geliştirmek, kamu karar alıcılarına politika oluşturma süreçlerinde bilgi ve veri sağlamak maksadıyla herhangi bir tüzel kişiliği haiz ve resmi bir yapılanma olmaksızın gönüllü katılımla kurulmuştur.

Forum katılımcıları; tarım, gıda ve içecek sektöründe AB, küresel ve yerel ölçekteki gündemi, tartışma konularını, politika oluşturma süreçlerini sektör spesifik bir yaklaşıma sahip olmaksızın ya da herhangi bir şirket bakış açısını yansıtmayacak şekilde konuşmayı, paylaşmayı, müzakere etmeyi, karşılıklı bilgilendirmeyi ve tüm faaliyetlerinde konunun paydaşları arasındaki dengeleri gözetmeyi amaçlamaktadır.

Bu hedefler doğrultusunda belli aralıklarla Ankara’da sadece forum üyelerine açık olan toplantılar düzenlenmekte ve toplantılar karşılıklı bilgi alışverişi ve sunumlar şeklinde informal formatta sürdürülmektedir.