Adı Soyadı

Ortaklıkta Üstlendiği Görev

Görevi

Kemal Kitaplı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Başkanı

Özdemir Erol

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Denetim Komitesi Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket’in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket’in bünyesinde Denetim Komitesi’nin oluşturulmasına, aşağıda yer alan Denetim Komitesi çalışma esaslarının kabul edilmesine ve aşağıda adları soyadları yazılı olan şahısların bu komiteye atanmalarına karar verilmiştir.

 

Denetim Komitesi Yönetmeliği 

 

Denetim Komitesi Raporları