Adı Soyadı

Ortaklıkta Üstlendiği Görev

Görevi

Özdemir Erol

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Kemal Kitaplı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

İlker KÜÇÜK

Risk Yönetimi, Sermaye Piyasaları

ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü

Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket’in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket’in bünyesinde Denetim Komitesi’nin oluşturulmasına, aşağıda yer alan Denetim Komitesi çalışma esaslarının kabul edilmesine ve aşağıda adları soyadları yazılı olan şahısların bu komiteye atanmalarına karar verilmiştir.

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Yönetmeliği

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Raporları