Adı Soyadı

Ortaklıkta Üstlendiği Görev

Görevi

Kemal Kitaplı

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

Salih Zeki MURZİOĞLU

Yönetim Kurulu Üyesi 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

 

   

Sermaye Piyasası Kurulu ilgili tebliğleri ve Kurumsal Yönetim ilkeleri ve Şirket’in esas sözleşmesinin 11.maddesi uyarınca Şirket’in bünyesinde Denetim Komitesi’nin oluşturulmasına, aşağıda yer alan Denetim Komitesi çalışma esaslarının kabul edilmesine ve aşağıda adları soyadları yazılı olan şahısların bu komiteye atanmalarına karar verilmiştir.

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Yönetmeliği

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Raporları