Strateji

  • Farklı üretim noktalarımız ile pazara en yakın noktada olmak en düşük lojistik maliyetler ile müşteriye ürünlerimizi ulaştırabilmek,
  • Ham madde üretim bölgelerinden satın almaları doğru maliyetler ile lojistik açıdan en uygun üretim tesisine yönlendirmek,
  • Ürün çeşitlendirmesini artırarak tüketici taleplerinin tamamını karşılayacak ürün gamına sahip olmak,
  • AR-GE çalışmaları sonucu yeni ürünler oluşturup, marka haline getirmek.

Hedef

  • Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek,
  • Üretim noktalarımızı artırarak, toplam kapasiteyi artırmak,
  • Pazarın tamamına hitap etmek,
  • Endüstriyel ve Tüketici pazarının daha verimli segmentlerine pazar payını artırmak.