AÇIKLAMA İNDİR
28.12.2023 Bölünme İşlemlerine İlişkin Bildirim Hak.
28.12.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Planı
28.12.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi SPK Onaylı Duyuru Metni
28.12.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Raporu
25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Hak.
25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Ticaret Sicil Gazetesi Hak.
23.11.2023 Bölünme işlemlerine İlişkin Bildirim Hak.
23.11.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Planı
23.11.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi SPK Onaylı Duyuru Metni
23.11.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Raporu
20.10.2023 İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu Başvurusu Hak.
20.10.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Duyuru Metni Hak.
20.10.2023 Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Raporu Hak.
20.10.2023 Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kısmi Bölünme Planı Hak.
19.10.2023 İştirak Modeliyle Kısmi Bölünmeye İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Hak.
31.12.2022 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2021 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
31.12.2020 Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu
01.01.2022 - 31.12.2022 Yıllık Faaliyet Raporu
01.01.2021 - 31.12.2021 Yıllık Faaliyet Raporu
01.01.2020 - 31.12.2020 Yıllık Faaliyet Raporu
31 Aralık 2022 Bilanço Tablosu
01.01.2022 - 31.12.2022 Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
01.01.2022 - 31.12.2022 Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu
01.01.2022 - 31.12.2022 Konsolide Nakit Akış Tablosu
01.01.2022 - 31.12.2022 Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
31 Aralık 2021 Bilanço Tablosu
01.01.2021 - 31.12.2021 Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
01.01.2021 - 31.12.2021 Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu
01.01.2021 - 31.12.2021 Konsolide Nakit Akış Tablosu
01.01.2021 - 31.12.2021 Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
31 Aralık 2020 Bilanço Tablosu
01.01.2020 - 31.12.2020 Konsolide Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
01.01.2020 - 31.12.2020 Konsolide Kar Veya Zarar Tablosu
01.01.2020 - 31.12.2020 Konsolide Nakit Akış Tablosu
01.01.2020 - 31.12.2020 Konsolide Özkaynaklar Değişim Tablosu
01.01.2023 - 31.03.2023 Konsolide Finansal Tablolar
01.01.2023 - 30.06.2023 Sınırlı Denetim Raporu
01.01.2023 - 30.09.2023 Konsolide Finansal Tablolar