AÇIKLAMA İNDİR
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 27.03.2024 Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 20.04.2024 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 20.04.2024 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Hak.
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Hazır Bulunanlar Listesi
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Dokümanı
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname Hak.
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 25.12.2023 Olağanüstü Genel Kurul Ticaret Sicil Gazetesi Hak.
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2023 Yılı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Ulusoy Un A.Ş. 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Vekalet
2022 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
1 Ocak - 31 Aralık 2022 Hesap Dönemine Ait Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetçi Raporu
01.01.2022 - 31.12.2022 Yıl Sonu Faaliyet Raporu
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2022 Yılı Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Ulusoy Un A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Çağrı İlanı
Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı
Ulusoy Un A.Ş. 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekalet
Ulusoy Un A.Ş. Tic. Kar Dağıtım Tablosu
21.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazır Bulunanlar Listesi
2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
21.04.2021 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
2020 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
02.02.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Hazir Bulunanlar Listesi
02.02.2021 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
20.08.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
20.08.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
2019 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
20.08.2020 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
17.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı Tescil
2018 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
17.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
17.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
17.04.2019 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
24.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
24.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
24.04.2018 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
2016 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
20.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
20.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
20.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği
20.04.2017 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
06.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
06.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
06.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Vekaletname Örneği
06.04.2016 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu
2015 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
İç Yönerge
31.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
31.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi
31.03.2015 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrı Kararı
2014 Yılı Kar Dağıtım Tablosu
20.03.2014 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı
22.10.2013 Tarihli 1. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı