AÇIKLAMA İNDİR
Sürdürülebilirlik Politikası
Kalite Bilgi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Politikası
Üst Yönetim Taahhüdü
Bilgi Güvenliği Politikası
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası
Bilgilendirme Politikası
Kar Dağıtım Politikası
İnsan Kaynakları Politikası
Bağış ve Yardım Politikası
Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Politikası
Tazminat Politikası
Ücret Politikası