Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan ULUSOY
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kamil ADEM
Yönetim Kurulu Üyesi Salih Zeki MURZİOĞLU
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Füsun TAHAOĞLU KARA
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Esin HAZNECİ